menarik minggu ini

sahabat saya

Search

 • rakan adik

  Friday, September 2, 2016

  PENGENALAN AKIDAH ISLAMIYYAH

  Apa itu Akidah???
  Kata "‘aqidah" diambil dari kata dasar "al-‘aqdu" yaitu ar-rabth(ikatan), al-Ibraam (pengesahan), al-ihkam(penguatan), at-tawatstsuq (menjadi kokoh, kuat), asy-syaddu biquwwah (pengikatan dengan kuat), at-tamaasuk (pengokohan) dan al-itsbaatu (penetapan). Di antaranya juga mempunyai arti al-yaqiin (keyakinan) dan al-jazmu (penetapan).
  Akidah dari segi bahasa bererti simpulan iman ataupun pegangan yang kuat atau satu keyakinan yang menjadi pegangan yang kuat
  Akidah dari sudut istilah ialah kepercayaan yang pasti dan keputusan yang muktamat tidak bercampur dengan syak atau keraguan pada seseorang yang berakidah sama ada akidah yang betul atau sebaliknya
  Akidah Islam ialah kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah sebagai rabb dan ilah serta beriman dengan nama-namaNya dan segala sifat-sifatNya juga beriman dengan adanya malaikat, kitab-kitab, para Rasul, Hari Akhirat dan beriman dengan taqdir Allah sama ada baik atau buruk termasuk juga segala apa yang dating dari Allah. Seterusnya patuh dan taat pada segala ajaran dan petunjuknya. Oleh itu, akidah Islam ialah keimanan dan keyakinan terhadap Allah dan RasulNya serta apa yang dibawa oleh Rasul dan dilaksanakan dalam kehidupan
  Pengertian Akidah
  Ilmu yang membicarakan perkara-perkara yang berkaitan keyakinan terhadap Allah swt dan sifat-sifat kesempurnaanNya.
  Setiap umat Islam wajib mengetahui, mempelajari dan mendalami ilmu akidah supaya tidak berlaku perkara-perkara yang membawa kepada penyelewengan akidah kepada Allah swt
  Akidah sebenar adalah akidah yang berdasarkan pada al-Quran dan As-Sunnah

  Nama-nama lain ilmu Akidah
  Terdapat beberapa pecahan nama-nama ilmu Akidah yang telah dipersetujui oleh ulama' Islam yang merujuk kepada ilmu ketuhanan dan kerasulan antaranya ialah:

  Ilmu Tauhid        - Dasar ilmu ini membicarakan mengenai keEsaan Allah SWT dan kewujudan Allah SWT.
  Ilmu Usuluddin - ilmu yang membicarakan mengenai perkara asas dalam Islam (Akidah)
  Ilmu Akaid          - Ilmu berasaskan kepada kepercayaan dan keyakinan yang mantap dan kukuh di dalam 
    hati.
  Ilmu Kalam         - Ilmu perbahasan atau perdebatan kerana pada peringkat awal ilmu ini membawa
                                  kepada perdebatan lidah/ percanggahan pendapat.
  Ilmu Makrifah   - Ilmu mengenal Allah dan rasulNya.


   Huraian Rukun Iman

  Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Umar Ibni Al-Khattab r.a bahawa di dalam pertemuan malaikat Jibril dengan Rasulullah saw di dalam sebuah majlis yang dihadiri oleh ramai sahabat-sahabat Rasulullah saw maka Jibril telah mengemukakan pertanyaan kepada Rasulullah saw yang bermaksud:-

  “Jibril telah berkata kepada Rasulullah, kamu terang kepadaku mengenai iman maka jawab Rasulullah, iman itu ialah bahawa kami beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari kemudian dan kamu beriman bahawa habuan dan peruntukan bagi kamu sama ada baik atau buruk adalah semua daripada Allah swt, maka Jibril pun berkata kamu telah berkata benar.”

  Jadi, dari ayat Al-Quran dan hadith dapatlah disimpulkan bahawa iman itu ialah 6 perkara iaitu:

  ·         Percaya kepada Allah
  ·         Percaya kepada Malaikat
  ·         Percaya kepada Kitab
  ·         Percaya kepada Rasul
  ·         Percaya kepada Hari Kiamat
  ·         Percaya kepada Qada’ dan Qadar

  Percaya Kepada Allah Swt

  Erti beriman dengan Allah Ta’ala itu ialah mengetahui, percaya dan beriktikad dengan perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara mustahil dan perkara yang harus bagi Allah Ta’ala.

  Beriman dengan Allah juga bermaksud:

  ·         Membenarkan dengan yakin akan adanya Allah
  ·         Membenarkan dengan yakin akan keEsaan Allah, baik dalam perbuatanNya menjadikan alam dan makhluk seluruhnya mahupun dalam menerima ibadat setiap makhluk
  ·         Membenarkan dengan yakin bahawa Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, suci dari segala kekurangan dan suci juga dari menyerupai segala yang baharu

  “Wahai sekalian manusia! Beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu (menjadi orang-orang yang ) bertaqwa –

  (Surah Al-Baqarah:21)

  Ertinya bahawa Allah itu adalah pencipta setiap benda yang ada di ala ini termasuk bumi langit dan planet-planet yang lain, yang dapat dilihat atau tidak, semuanya adalah kepunyaan Allah swt

  Percaya kepada Allah ini adalah pokok kepada kepercayaan atau rukun-rukun iman yang lain kerana dengan adanya Allah maka adanya yang lain-lain itu.

  Tauhid Rububiyah dan Uluhiyyah Allah swt

  Tauhid Rububiyah bermaksud hanya Allah sahaja sebagai Rabb (pencipta, pemilik, pemerintah, memberi rezeki dan seumpamanya). Tidak boleh dijadikan, dianggap atau dirasakan yang lain sebagai rabb atau bersama-sama Allah menjadi Rabb.

  Tauhid Uluhiyyah bermaksud orang Islam yang beriman dengan keimanan yang sebenar, dia hanya mengambil Allah sebagai Ilah. Dia tidak meletakkan Allah bersama-sama yang lain sebagai Ilah. Allah sahaja sebagai pujaan dan sembahannya. Maklud Ilah ialah sesuatu yang dipuja dan disembah.
  Mempelajari dan memahami ajaran Allah

  Maksud beriman kepada Allah juga sepatutnya kita mempelajari dan memahami segala yang datang daripada Allah melalui RasulNya sama ada dalam al-Quran atau al-Sunnah. Maksud beriman kepada Allah bukan sekadar percaya tentang kewujudan Allah tetapi termasuk juga segala apa yang datang daripada Allah swt

  Yakin dan Melaksanakan Petunjuk Allah swt
  Antara maksud dan tuntutan iman kepada Allah ialah yakin terhadap apa yang datang daripada Allah. Yakin dengan kebenaran, kesempurnaan Islam sebagai satu Din yang shamil dan kamil serta terbaik

  Percaya kepada Malaikat

  Ertinya ialah bahawa Allah telah menjadikan sejenis makhluk halus yang keadaan asalnya tidak boleh dilihat, bukan lelaki dan bukan perempuan. Hidup mereka sentiasa taat kepada perintah Allah tanpa sesekali menderhakainya. Malaikat dijadikan oleh Allah daripada cahaya. Sabda Rasulullah saw (terjemahanya):

  ”Malaikat itu dijadikan daripada cahaya, jin dijadikan daripada api yang tidak berasap & dijadikan nabi Allah Adam sebagaimana yang diterangkan iaitu daripada tanah”–(Hadith riwayat Muslim)

  Nama dan Tugas Malaikat
  ·         Jibril – Menyampaikan wahyu dan perintah Allah kepada nabi-nabi & rasul-rasulNya untuk disampaikan kepada manusia
  ·         Mikail – Mengawal cekerawala termasuk matahari, bulan, bintang-bintang, hujan & panas dan lain mengikut yang dikehendaki oleh Allah
  ·         Izrail – Mencabut nyawa seluruh makhluk yang bernyawa apabila sudah sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah
  ·         Israfil – Meniup sengkekala apabila tiba masanya
  ·         Raqib – Mencatit amalan baik yang dilakukan oleh manusia
  ·         Atid – Mencatit amalan jahat yang dilakukan oleh manusia
  ·         Mungkar – Menyoal manusia di dalam kubur
  ·         Nakir – Menyoal manusia di dalam kubur
  ·         Ridhwan – Mengawal syurga
  ·         Malik – Mengawal neraka


  Antara tugas-tugas Malaikat seperti:
  ·         Membawa wahyu kepada para Nabi dan Rasul
  ·         Bertasbih dan patuh dan sujud pada Allah
  ·         Memikut Arsy
  ·         Berdoa untuk orang-orang beriman
  ·         Peranan Malaikat di Akhirat seperti memberi salam pada ahli syurga, mengazab ahli neraka dan seumpamanya

  Hikmat Beriman Kepada Malaikat

  Seseorang itu menyedari bahawa dia sentiasa diawasi oleh Malaikat maka dia akan sentiasa menjaga tingkah laku yang berkelakuan baik, menjaga tutur kaya yang walau dimana dia berada
  Seseorang akan segera insaf dan tidak mengulangi kesalahan dan kesilapan kerana menyedari setiap tutur kata dan gerak laku yang tidak terlepas daripada catitan Malaikat Raqib & Atid
  Seseorang muslim akan sentiasa melakukan apa yang disuruh Allah dan menghindar apa yang dilarang Allah supaya selamat di alam kubur kerana dia mengetahui apabila dia mati, dia akan ditanya dan
  diseksa oleh Malaikat di dalam kubur

  Percaya Kepada Kitab

  Orang-orang Islam wajib percaya bahawa Allah swt telah menurunkan beberapa buah kitab kepada rasul-rasulNya. Isi pengajaran kitab-kitab itu adalah mengandungi ajaran-ajaran mengenai amal ibadat untuk akhirat dan juga petunjuk-petunjuk untuk memperbaiki kehidupan manusia di dunia

  Kitab-kitab yang wajib diketahui ialah:
  ·         Zabur : Nabi Daud (dalam bahasa Qibti)
  ·         Taurat : Nabi Musa (dalam bahasa Ibrani)
  ·         Injil : Nabi Isa (dalam bahasa Suryani)
  ·         Al-Quran : Nabi Muhammad saw (dalam bahasa Arab)

  Firman Allah swt yang bermaksud:

  ”Pada mulanya manusia itu adalah umat yang satu (menurut agama Allah yang satu tetapi akhirnya mereka telah berselisih faham), maka Allah telah mengutuskan nabi-nabi sebagai pemberi khabar gembira (kepada orang-orang yang beriman dengan balasan syurga), dan pemberi amaran (kepada yang engkar dengan balasan azab neraka), dan Allah menurunkan bersama nabi-nabi itu kitab-kitab suci yang mempunyai keterangan-keterangan benar untuk menjalankan hukuman di antara manusia mengenai apa yang mereka pertikaikan”

  (Surah Al-Baqarah: 213)

  Al-Quran merupakan kitab terakhir sekali diturunkan oleh Allah & penutup kepada segala kitab-kitab yang terdahulu
  Percaya Kepada Rasul

  Seseorang Islam diwajibkan beriman bahawa Allah telah mengutuskan beberapa orang rasul yang dipilihNya daripada jenis manusia yang cukup sempurna. Mereka membimbing manusia kepada kehidupan yang membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat

  Sifat-sifat yang wajib bagi Rasul:
  ·         Siddiq – Benar pada segala percakapan, perkhabaran & perbuatan
  ·         Amanah – Jujur dan tidak membuat kesalahan
  ·         Tabligh – Menyampaikan semua perintah Allah kepada manusia
  ·         Fathonah- Bijaksana

  Erti Rasul dari segi bahasa : Utusan yang menyampaikan sesuatu perutusan seseorang kepada orang lain
  Erti Rasul dari segi istilah: Lelaki utusan Allah yang menerima wahyu Allah untuk dirinya yang wajib disampaikan kepada umat manusia agar mereka dapat melalui jalan yang lurus dan diredhai Allah
  Dari segi keaslian : al-Quran tetap asli tidak ada perubahan dan tidak mampu dipinda oleh manusia manakala kitab-kitab lain berubah dan tidak asli

  Al-Quran sesuai untuk semua zaman dan tempat, manakala kitab-kitab lain untuk tempoh-tempoh tertentu sahaja

  Bahasa Al-Quran adalah bahasa arab yang hidup pemakainnya sepanjang masa, iaitu sentiasa digunakan oleh ramai dan banyak negara di seluruh dunia

  Hikmah Beriman Dengan Kitab-kitab

  Menunjukkan bahawa agama yang dating daripada Allah adalah satu sahaja iaitu Islam yang terkandung di dalam kitab-kitab yang datAng daripada Allah mendahului. Para Nabi semasa ke semasa sehinggalah kitab al-Quran

  Umat manusia di sepanjang zaman sebenarnya memerlukan agama yang satu iaitu Islam, yang berteraskan akidah tauhid. Ini semua terkandung dalam semua kitab-kitab yang datAng daripada Allah

  Perbezaan dari segi syariat perkara penting berkaitan pelaksanaan dalam agama boleh berlaku. Yang ditegah secara tegas ialah perbezaan dari segi akidah atau perkara-perkara usul. Ini terbukti dalam syariat-syariat kitab-kitab dari satu nabi dengan nabi yang lain berbeza, tetapi akidah dan perkara pokok yang lain semuanya sama

  Semua para Nabi adalah Islam. Tidak ada percanggahan antara al-Quran dan Taurat sebagaimana juga tidak ada pertentangan dengan Injil dan kitab-kitab lain.

  Percaya Kepada Hari Akhirat

  Beriman kepada hari Akhirat merupakan masalah yang paling berat dari segala macam akidah dan kepercayaan manusia. Sejak zaman sebelum Islam sampailah sekarang manusia telah memperkatakan masalah ini. Para ahli fakir selalu menempatkan persoalan ini sebagai inti penyelidikan, sebab beriman kepada hari akhirat akan membawa manusia kepada keyakinan adanya satu kehidupan duniawi dan penciptaan manusia. Demikianlah pentingnya masalah ini hingga turunnya ayat-ayat Allah menerangkan kedudukan hari Akhirat.

  Lima fasa pola beriman kepada hari Akhirat:

  ·         Tahap kehancuran makhluk yang ada di muka bumi. Terjadi gempa bumi, di mana gunung-gunung menjadi debu, air laut mendidih meluap-luap, bintang-bintang berguguran, langit bergulungan, sedang manusia mabuk dan pitam. Kemudian musnahlah segala makhluk sama ada yang bernyawa mahupun tidak, hanya Allah yang tetap kekal
  ·         Hari kebangkitan di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan dipadang Mahsyar
  ·         Diperlihatkan seluruh amal perbuatan di dunia dahulu. Tidak ada yang tersembunyi sama ada yang jahat mahupun yang baik, sekalipun sebesar zarah
  ·         Hari menghisab di depan mahkamah keadilan Allah, dimana manusia akan memperolehi keputusan yang paling adil tanpa ada penganiayaan
  ·         Hari keputusan di mana manusia akan menerima ganjaran yang setimpal dengan amalannya. Di sini saat yang dijanjikan akan dipenuhi sebagai tujuan penciptaan manusia. Mereka yang banyak amal kebajikan ditempatkan di syurga dan banyak amalan kejahatan akan ditempatkan di neraka

  Kepentingan Beriman dengan Hari Akhirat

  ·         Memperbaharui kesedaran tentang hakikat adanya alam akhirat yang merupakan tempat manusia menerima balasan dan juga tempat yang kekal abadi untuk semua manusia
  ·         Mempertingkatkan keimanan dengan merasai keagongan Allah Rabul-Alamin selaku pemerintah dan penguasa serta tuan punya Alam, pencipta dan pemilikan hari Akhirat dan segala isi kandungannya
  ·         Melembutkan hati manusia dengan mengingati mati dan Hari Akhirat
  ·         Mengalakkan orang Islam melakukan ma’ruf (kebaikan) dan meninggalkan kejahatan

  Beriman Kepada Qada Dan Qadar'

  Maksud Takdir
  Takdir ataupun ketentuan Allah terhadap makhluknya khususnya manusia dapat dibahagikan kepada dua:
  ·         Ketentuan tentang nature yang mengandungi sebab musabab
  ·         Takdir atau ketentuan Allah terhadap makhlukNya, khususnya manusia

  Sikap Orang Islam Dalam Menerima Takdir Allah

  ·         Menerima dan redha terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah, kerana Allah Maha Adir dan tidak mungkin melakukan kezaliman terhadap makhlukNya. Apa yang Allah tentukan kepada manusia di luar dari pilihan manusia adalah kebijaksanaan dan keadilan Allah. Ada sesuatu hikmah di sebalik ketentuan itu. Mungkin apa yang kita rasa baik adalah buruk bagi kita dan demikianlah sebaliknya. Allah Maha Mengetahui apa yang tidak kita ketahui
  ·         Mestilah bersabar sekiranya Allah takdirkan sesuatu yang buruk yang berlaku ke atas diri kita. Mungkin di sebalik apa yang berlaku itu ada sesuatu yang baik yang Allah akan anugerahkan kepada kita

  Peringkat-Peringkat Iman

  ·         Iman Taqlid – Iman ikut-ikutan, hanya semata-mata mengikut pendapat orang lain
  ·         Iman Ilmu – Beriman semata-mata kerana berilmu dan berdasarkan pada fikiran tidak terletak di hati
  ·         Iman A’yan – Iman yang terletak di dalam hati. Iman ini dimiliki oleh orang-orang soleh
  ·         Iman Hak – Iman sebenar yang terlepas dari nafsu syaitan. Iman ini dimiliki oleh golongan muqarabbin, iaitu orang yang hampir dengan Allah
  ·         Iman Hakikat – Iman peringkat tertinggi yang boleh dicapai oleh manusia. Iman ini hidup semata-mata untuk Allah dan Rasul serta hari Akhirat seperti para sahabat nabi

  Iman Bertambah Dan Iman Berkurang

  Iman manusia sentiasa bertambah dan berkurang mengikut amalan. Perkara-perkara yang perlu dilakukan untuk meneguhkan iman:

  ·         Melawan hawa nafsu
  ·         Mengosongkan hati daripada sifat-sifat tercela
  ·         Membiasakan diri dengan sifat-sifat terpuji
  ·         Melahirkan keikhlasan berbakti & berkorban semata-mata kerana Allah
  ·         Memperbanyakkan amalan-amalan sunat
  ·         Bertafakur, iaitu memerhatikan tanda-tanda kebesaran dan kekuasan Allah 

  Tujuan Mempelajari Ilmu Akidah
  Setiap ilmu yang kita belajar pasti ada sebab dan tujuannya. Jika belajar tanpa tujuan maka sia-sialah ilmu yang dipelajari. Antara tujuan belajar ilmu Akidah Islam ialah:
  1. Untuk memperoleh keyakinan dan kepercayaan yang mantap dan kukuh tentang kewujudan Allah S.W.T dan kesempurnaan sifat-sifatNya berdasarkan dalil nakli dan akli seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4.
  Katakanlah (wahai Muhammad): “(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa(1) “Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat(2) “Ia tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan(3) “Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya”.(4)
  surah ini jelas menunjukkan akan ketauhidan Allah S.W.T dan betapa pentingnya Akidah itu untuk disempurnakan sebelum menyusul kemantapan Ibadah dan akhlak.
  2. Untuk melahirkan kesedaran kepada Mukmin bahawa seluruh kehidupan yang dilangit dan dibumi atau dimana jua adalah di bawah kekuasaan, kawalan, dan pengawasan Allah S.W.T
  3. Supaya dapat merealisasikan keyakinan Akidah yang kukuh dan jitu dalam setiap tindakan dan amalan seharian seorang Mukmin.

  Kepentingan Akidah Dalam Kehidupan Manusia
  ·         Akidah Sebagai Asas
  ·         Akidah Sebagai Penentu atau Pendorong

  Penyelewengan Dan Kerosakan Akidah
  ·         Melalui Percakapan atau ucapan
  ·         Melalui Perbuatan
  ·         Melalui Iktikad dalam hati

  Pembinaan Akidah
  ·         Memahami konsep Islam yang sebenarnya dan memahami konsep akidah secara khusus
  ·         Membersihkan hati dengan cara meninggalkan dosa dan melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah
  ·         Sentiasa berjihad melawan nafsu dan syaitan untuk beriltizam dengan Islam
  ·         Bersama-sama dengan orang-orang yang soleh atau sentiasa mencari suasana yang baik
  ·         Sentiasa berdoa memohon pimpinan Allah
        Bertawakal kepada Allah

  Kesimpulan

  Secara keseluruhannya, konsep akidah amat mudah dipelajari dan difahami secara umum kepada sesiapa sahaja yang ingin mengamalkan akidah secara istiqamah(berterusan). Secara tidak langsung, masyarakat yang mengamalkan konsep akidah yang betul akan melahirkan sebuah negara yang tinggi ilmu, amal dan akhlaknya.

  Wednesday, August 24, 2016

  PENGALAMAN

  Setiap insan itu akan dewasa melalui pengalaman, lebih banyak berwarna pengalaman yang dilaluinya maka akan lebih hebatlah hidupnya dengan pengalaman.
  jangan sesekali kita takut untuk melalui pengalam yang baru kerana dengan pengalaman baru itulah membuatkan anda menjadi lebih dewasa dengan cabaran hidup yang mendatang.
  jangan sesekali anda takut untuk menghadapi kegagalan dan biarkankan diri anda dimarahi dan ditertawakan orang kerana dengan apa yang dilakukan oleh mereka itu membuatkan anda berusaha untuk belajar akan setiap perkara itu supaya dihari kemudian anda akan menjadi orang yang lebih baik dan tidak akan ditertawakan lagi.
  belajarlah dari kegagalan kerana dengan kegagalan itu akan membuatkan anda menjadi lebih matang dalam kehidupan seharian anda.
  warnalah kehidupan anda dengan warna yang berwarna warni dan menjadikan anda lebih matang dalam hidup anda.

  Friday, February 26, 2016

  PEMBAZIRAN


  MEMBAZIR !!!

   ingat membazir ni utk wang & masa sahaja?
  Sebenarnya terdapat banyak kalimah membazir di dalam al-Qur'an. Selain kalimah "Membazir" atau "berlebihan" diambil juga daripada kalimah "asrafa" yang berjumlah 23 kesemuanya. Ia didapati pada 21 ayat, antaranya ialah:
  إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا
  "Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara-saudara Syaitan, sedang Syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya."(QS. Al-Isra' : 27)

  Malah dalam teks sebenar ini sifat membazir itu amat hina sehingga ALLAH mempersaudarakan orang yang membazir itu dengan syaitan.
   Tapi, kenapa antara sifat2 mazmumah yang ada, sifat membazir jugak yang menjadikan seseorang saudara syaitan?
   Tidak lain dan tidak bukan dalam diri orang yang membazir itu ada perasaan takabbur kerana tidaklah seseorang itu membazir melainkan dia merasakan dirinya punya kelebihan. Dan sesungguhnya sifat takabbur itu juga ada pada syaitan.

   وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ
   Maksudnya:"Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada malaikat: "Tunduklah (beri hormat) kepada Nabi Adam". lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat melainkan Iblis; ia enggan dan takabbur, dan menjadilah ia dari golongan Yang kafir." [Surah al-Baqarah : 34]

   Tidaklah ALLAH menghukum iblis itu kerana dia melakukan kesalahan. Nabi Adam a.s juga melakukan kesalahan ketika memakan buah dari pohon terlarang di syurga namun kerana sifat TAKABBUR yang ada pada iblis; merasai dirinya LEBIH dari yang lain, maka ia dihukum. Namun samada sesorang itu takabbur atau tidak, ALLAH jualah yang lebih mengetahui..

  لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ
  Maksudnya :"Tidak akan masuk syurga seseorang yang dalam hatinya ada sebesar zarah rasa takabbur"

  PENCERAHAN :
  Pembaziran diambil dari sudut bahasa iaitu yang bermaksud boros. Manakala dari sudut istilah syarak pula membawa maksud sesuatu yang dikeluarkan pada jalan yang bukan hak (kebenaran).
  Ibnu Mas’ud menjelaskan bahawa pembaziran adalah perbuatan menafkahkan (mengeluarkan) atau menggunakan harta pada jalan maksiat. Begitu juga takrif yang diberi oleh Ibnu Kathir. Pembaziran sebagai perbuatan mensia-siakan nikmat Allah kepada perkara-perkara maksiat yang melanggar perintah Allah S.W.T. Contoh, mengeluarkan sejumlah duit yang bukan sedikit untuk membeli pakaian yang tidak menutup aurat, berhibur di tempat-tempat hiburan yang melalaian seperti di Karaoke Box dengan bercampur antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim dan seumpamanya.
  Ramai di kalangan kita yang tersalah anggap hingga menyempitkan ruang lingkup pembaziran kepada wang dan harta benda sahaja. Sesungguhnya konsep pembaziran itu sangat luas skop dan ruang perbincangannya mencakupi perkara-perkara bersifat kebendaan dan bukan kebendaan seperti perasaan, sikap dan seumpamanya.
  Sekiranya perkara-perkara tersebut dipergunakan pada jalan sia-sia serta dilarang oleh Allah S.W.T, maka ia termasuk di dalam pembaziran. Mereka yang suka membazir dan boros ini sebenarnya tergolong di dalam kalangan orang-orang yang tidak tahu bersyukur dengan nikmat pemberian Allah S.W.T (kufur nikmat)
  Syeikh Ibnu al-Qayum al-Jauziyah mengatakan terdapat sembilan bentuk pembaziran yang sering dilakukan manusia antaranya:

  1. Pembaziran ilmu pengetahuan - iaitu membazir jika tidak diamalkan pada jalan kebaikan.
  2. Pembaziran amalan - iaitu membazir jika tidak dilakukan dengan hati yang ikhlas
  3. Pembaziran kekayaan - iaitu membazir jika dibelanjakan pada perkara yang tidak bermanfaat dan tidak diredai Allah SWT.
  4. Pembaziran hati - iaitu membazir jika kosong daripada kasih kepada Allah SWT.
  5. Pembaziran tubuh badan - iaitu membazir jika tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah SWT.
  6. Pembaziran cinta - iaitu membazir jika dicurahkan kepada selain Allah atau melebihi cinta kepadaNya.
  7. Pembaziran masa - iaitu membazir jika tidak diurus dengan sebaiknya.
  8. Pembaziran akal - iaitu membazir jika tidak memikirkan sesuatu yang bermakna kepada Agama.
  9. Pembaziran zikir - iaitu membazir jika tidak memberi kesan kepada hati.


  Rasulullah melarang amalan pembaziran dan tidak pernah melakukan sesuatu yang melampaui batas. Perkara ini ada dijelaskan dalam hadis: “Ketika Mu’awiyah berkunjung ke Kufah, maka Abdullah bin Amr bercerita mengenai Rasulullah , katanya Rasulullah tidak pernah melampaui batas dan tidak pernah melakukan perkara keji. Beliau juga berkata: Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya orang yang paling baik antara kamu adalah orang yang paling baik budi pekertinya.” (Hadis riwayat al-Bukhari).
   .
  Rasulullah bersabda : “Tidak akan berganjak dua tapak kaki manusia pada hari kiamat sehinggalah dia disoal tentang empat perkara. Mengenai umurnya kemanakah dihabiskan umurnya? Mengenai ilmunya, apakah yang sudah dilakukan dengan ilmunya? Mengenai hartanya, dari sumber manakah dia perolehi dan jalan manakah dia belanjakan? Dan tentang tubuh badannya, apakah yang telah dia lakukan?” (Hadis Hasan Sahih riwayat Tirmizi)

  KESIMPULAN :
  Begitu juga pembaziran boleh berlaku kepada diri kita tanpa kita sedari. Contohnya, berapa banyak masa yang telah kita bazirkan dengan media sosial yang kita rasakan sangat bermanfaat ini daripada masa yang sama kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Ada orang yang tak boleh berenggang langsung dengan gajet media sosial ini. Waktu makan, waktu di rumah, waktu rehat mahupun ketika waktu bekerja sekalipun, sehinggakan sebelum dan selepas solat sahaja terus melihat-lihat pada gajet kot-kot ada mesej penting. Lebih penting daripada berwirid dan beristighfar kepada Allah. Allahu Allah !

  ELAKKAN GEJALA PEMBAZIRAN WAKTU
  Masa atau waktu adalah sesuatu yang dipandang tinggi oleh Islam. Kepentingannya jelas dilihat di dalam al-Quran bila Allah SWT sering bersumpah dengan masa ketika memulakan surah-surah al-quran; ..., Demi masa, ..., Demi waktu Fajar, ..., Demi waktu Dhuha, ..., Demi waktu Malam dan sebagainya.

  Tentu sekali semua detik waktu yang disebut di dalam al-Quran ini mengandungi maksud yang penting sehingga Allah SWT bersumpah dengannya. Padanya juga ada hikmah yang besar bagi hamba-hamba Allah yang dapat menghayatinya. Namun ramai manusia mengabaikan kepentingan waktu di sepanjang kehidupan mereka.

  Hadis daripada Ibnu Abbas R.A bahawa Rasulullah S.A.W. bersabda:

  "Dua nikmat yang ramai manusia sering lalai dengannya; sihat dan waktu lapang". (Riwayat al-Bukhari)

  Benarlah sabda baginda. Kita sering leka dan membuang masa. Kerisauan terhadap gejala membazir masa dalam masyarakat kita semakin jelas kelihatan khususnya di musim cuti persekolahan. Ramai para pelajar dan remaja leka dan membuang masa tanpa sebarang aktiviti berfaedah sepanjang cuti. Cuba perhatikan apakah yang mereka lakukan. Apakah ia aktiviti bermanfaat atau hanya membazir masa? Antara aktiviti mereka ialah melepak bersama rakan-rakan sepanjang hari, merambu dengan dengan motosikal tanpa tujuan, menghadap internet dan bersembang di laman sosial berjam-jam lamanya, berhibur, dan bergaul bebas antara remaja lelaki dan wanita tanpa batasan.

  Apakah pengisian masa sebegini wajar dijadikan budaya? Di manakah nilai waktu dalam kehidupan kita? Mengapakah kita gagal mengisi masa dengan tepat dan sempurna? Kenapa kita terus membazirkannya tanpa rasa rugi atau berdosa?

  Sebenarnya semua ini berpunca dari kurangnya kesedaran ibu bapa dan remaja sendiri tentang kepentingan menghargai waktu. Justeru, mari kita lihat mengapa Islam sangat menitik beratkan persoalan menghargai waktu, sebagaimana berikut :

  Pertama : Masa dan waktu adalah sesuatu yang amat berharga. Setiap detik yang telah dibazirkan berlalu tidak mungkin dapat diganti atau dibayar dengan apa jua pun untuk mengembalikannya. Ingatlah, kegagalan mengisi masa dengan sesuatu yang bermanfaat bermakna kita telah membuang sesuatu yang sangat berharga yang tiada ternilai harganya.

  Kedua : Masa adalah usia kita. Usia kita pula adalah modal hidup yang telah ditentukan kadarnya. Ia perlu diisi untuk menentukan kejayaan hidup kita di dunia dan di akhirat kelak.

  Tidakkah kita sedar hakikat ini? Seharian yang kita abaikan tanpa sebarang ilmu, kerja, amal ibadah atau apa juga kebaikan bererti ia telah dibiar lenyap pergi memamah usia kita. Inilah yang akan mengundang penyesalan yang tiada kesudahan di akhirat kelak. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Mukminun ayat 99 dan 100:

  "Kesudahan golongan yang ingkar itu apabila sampai ajal maut kepada salah seorang antara mereka, berkatalah dia, "Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku (hidup semula di dunia); Supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh yang telah aku tinggalkan". Tidak! Masakan dapat? Sesungguhnya perkataannya itu hanyalah ungkapan yang sengaja dia lafazkan, sedangkan di hadapan mereka ada dinding (penghalang mereka ke dunia) sehingga hari mereka dibangkitkan semula".

  Ketiga : Masa adalah nikmat yang akan dihisab dan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kita akan dipersoalkan terhadap perlakuan kita di setiap detik yang dilalui.

  Hadis daripada Abu Barzah al-Aslamiy R.A bahawa Rasulullah S.A.W. bersabda;


  "Tidak akan berganjak kedua-dua kaki seorang hamba pada hari Kiamat sehingga dia ditanya tentang umurnya pada apa dia habiskan, tentang ilmunya apakah telah dia amalkan, tentang hartanya dari mana dia perolehi dan ke mana dia belanjakan dan tentang tubuh badannya pada perkara apa dia gunakan". (Riwayat at-Tirmidzi)
  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...